Prosjekter 2010

Vern av kulturminner i form av bygninger handler mye om å forstå og ..

 
  Bakkaunet Gård, Stadsingeniør Dahlsgate 54, 7041 Trondheim, Norway | kulturminne@bakkaunet.no