Bakkaunet bygges

Bakkaunet Gård ble bygget i 1845-47 og besto opprinnelig av fire/fem bygninger. Hovedbygningen ligger med fasaden mot nord og med inngang fra øst og fra det sør-østre hjørnet. I forlengelsen av Hovedbygget mot vest lå ”Borgstua”, et bur og i sørlig og så østlig retning for disse lå det en stall/låve. I dag er det kun hovedbygget som står på eiendommen, bygningen ble fredet i 1927. ”Borgstua” er tatt vare på ved at den er flyttet til (Sverresborg, mens de øvrige bygningene er tapt.

 

Borgstua: