Arkitekt H.E. Schirmer

Bakkaunets hovedbygning er tegnet av arkitekt H.E. Schirmer.
Heinrich Ernst Schirmer var utdannet ved kunstakademiene i Dresden (1831-34) og München (1834-37). Han ble, etter anbefaling av professor J. C. Dahl, ansatt som assistent hos slottsintendant H. D. F. Linstow i Christiania i 1838.


Schirmer ble i 1841 sendt for å gjøre undersøkelser og oppmålinger av Nidaros domkirke, og utarbeide en plan for gjenoppbygging av denne. Schirmers arbeid for Nidaros domkirke var ferdig i 1845.
I årene fram til 1845 har han også tegnet både Bakkaunet Gård og den sentrale delen av Louiselyst Gård, Ringve?, Munkaunet? (Flere i Trondheim i perioden?)


Schirmer er en av våre store og sentrale arkitekter, både som privatpraktiserende og statlig ansatt. Han var kanskje Norges mest produktive arkitekt på 18-hundretallet. I sine seneste år arbeidet han også i kompaniskap bl.a. med sin sønn Herman.


Herman Major Schirmer (f. 1845, d. 1913) var arkitekt, og ble i 1911 utnevnt til Norges første riksantikvar, men han fikk bare fungere i fem måneder før han døde i 1913.