Velkommen til Bakkaunet Gård


"Bakkaunet, Bakaunet, Bachöffn, Backøfne...kjært barn har mange navn"

 

Bakkaunet Gård er oppført i 1847, fredet i 1927, er i privat eie og i bruk som bolig. I anledning tre større istandsettingsprosjekter som har vært gjennomført i løpet av 2010, er dette nettstedet opprettet for å gi litt innblikk i gården som kulturminne. Istandsettingsprosjektene er utført med støtte fra Riksantikvaren, Miljøverndepartementet og Norsk Kulturminnefond.

 

Vi takker for faglig og økonomisk støtte fra:

 


 

 

 

Dette er av de senest oppførte lystgårdene i Trondheim. Det er et staselig og krevende bygg.
I forbindelse med Riksantikvarens gjennomgang av tilstanden på fredete bygninger og anlegg ble det avdekket alvorlige skader. De faglige anbefalingene var å sette inn strakstiltak på tre områder; vinduene, rennekassene og utvendig panel / maling.

Sverre Farstad