Byggherren

Byggherre


Bakkaunet ble bygget av Anton Getz og hans hustru Anna (Jenssen) og ble brukt som deres hjem.
Anton Laurits Getz (f. 1817 i Trondheim, d. 1868) var ordfører i Strinda kommune 1866-67 og formann i direksjonen i
Strindens Sparebank fra 1850- 1868. Han var andregenerasjon innvandrer fra Schwarzwald.
Anna Jenssen var datter av Jens Nicolai Jenssen som var av de betydeligste handelsmenn og skogeiere i Trøndelag på denne tiden.

Deres sønn Bernhard Getz ble født på Bakkaunet 1850 og ble opphavsmann til den moderne Norske strafferett, med f.eks. fjerning av dødsstraff i fredstid og innføring av muligheten til betinget straff (1902). Getz´ strafferettsarbeid sto senere modell for mange av Europas land. Han ble også Nobelkomiteens første formann (1900). En gate i nabolaget bærer hans navn.