Arkitektur

Arkitektur
Med byggetidspunkt 1847 er bygningen oppført kort tid før Sveiterstilen gjorde sitt inntog i Norsk arkitektur. Og med Schirmer som arkitekt kunne man anta en grad av påvirkning både fra fersk tysk utdannelse og fra arkitekt Linstow, siden han var den som hentet Schirmer til Norge som sin assistent. Linstow er av mange kredittert som Sveitserstilens far i Norge.
Men de gamle tradisjonene ser ut til å vinne mest fram i formspråket. Takflatene slutter snau inntil gavelveggene, utspringet i fallretningen på taket er likeså snau, men avslutningene her er svært tydelig markert med kraftige rennekasser med store profiler. Vinduene er krysspost med seks glass i fagene nede og fem glass i fagene oppe. Særegent her er overfagenes løsning hvor det sentralt i faget er plassert et rektangulært glass rotert 45 grader. Dette finnes igjen på Louiselyst Gård, Ringve Gård, Munkaunet Gård (mindre vinduer). (Denne vindusløsningen bruker Schirmer så sent som i 1870-åra i privathus i Oslo.)