Gevinst i eiendom

Eiere gjennom tidene
I 1909 kjøpte Lykke Bakkaunet gård sammen noen andre forretningmenn, som prosjekt for tomtesalg, og bodde der en tid da han drev filial på Bakklandet. I 1915 flyttet familien til Museumsplass. Lykke ble født i Trondheim i 1872, som sønn av kjøpmann Peder Tangen Lykke (1843–1923) og Augusta Johanne Wanvig (1852–1914). Han var dermed barnebarn av handelsmannen Iver Knudsen Lykke, som etablerte en av Trondheims eldste handelsbedrifter i 1830, I.K. Lykke. Faren Peder drev egen forretning i Munkegaten 48, hvor Ivar var medeier fra 1902. Ivar Lykke tok middelskoleeksamen i 1888, og tok handelsutdannelse i York i England 1890–1892. Deretter gikk han inn som ansatt i I.K. Lykke, og ble kompanjong fra 1902. Han ble senere eneeier i I.K. Lykke allerede fra 1908. Frimaet ble omdannet til familieaksjeselskap i 1918, med Ivar Lykke som styreformann. Bedriften eier og driver i dag Bunnpris-kjeden, som styres av Ivar Lykkes barnebarn, Trond Lykke, som dermed er femte generasjons Lykke. Ivar Lykke var dessuten russisk visekonsul 1907–1913.
Ivar Lykke giftet seg med Petra Anker Bachke (1873–1968) i 1895, datter av Anton Sophus Bachke og Barbara Anette Karen Anker. Ektefellen var dermed niese av Ole Bachke.

Lykke – slekt etter Tore Jonsen Skogstad, norsk slekt som stammer fra Tore Jonsen Skogstad (død 1735), gårdbruker på Skogstad i Kvikne. Hans sønnesønn, stiger ved Kvikne kobberverk og eier av Jul på Nordmøre Knut Olsen Nylykken (1733–1811), var far til kjøpmann i Trondheim Ivar Knutsen Lykke (1790–1865). Han var far til kjøpmann Peder Tangen Lykke (1843–1923), som igjen var far til bl.a. konsul, statsminister Ivar Lykke (1872–1949) og skipsmegler Per Tangen Lykke (1895–1942).
Statsminister Ivar Lykke var far til ambassadør Knut Lykke (1904–94) og grosserer Ivar Lykke (1910–91). Sistnevntes sønn er konsul, grosserer Trond Lykke (f. 1946), som i dag leder familiefirmaet I. K. Lykke A/S og lavpriskjeden Bunnpris.
Skipsmegler P. T. Lykke var far til skipsreder Thore Kristian Lykke (f. 1921) og miljøforskeren Erik Lykke (f. 1928).

????
Bjarne Lysholm, født 26. april 1861, fødested Trondheim, Sør-Trøndelag, død 12. mai 1939, dødssted Trondheim. Lege, entomolog og industrimann. Foreldre: Kjøpmann og visekonsul Olaus Krabbe Lysholm (1830–94) og Clara Dorothea Due (1837–1929). Gift 25.8.1889 med Barbara Anker Bachke (13.11.1867–8.6.1939), datter av bergmester Anton Sophus Bachke (1836–1919) og Barbara Anker (1841–97). Sønnesønn av Jørgen Bernhoft Lysholm (1796–1843); dattersønn av Christian Due (1805–93; se NBL1, bd. 3); svoger til Ivar Lykke (1872–1949) og Victoria Bachke (1897–1963).
Bjarne Lysholm var utdannet lege og praktiserte i seks år, men gikk deretter inn som sjef og medeier i familiefirmaet Jørgen B. Lysholm, før han avsluttet sin karriere som bestyrer ved Vitenskapsmuseet i Trondheim. Det er som insektforsker han huskes for ettertiden, og spesielt for kartleggingen av Trøndelags billefauna.
Lysholm vokste opp i Trondheim og tok examen artium 1879. Han studerte deretter medisin ved universitetet i Kristiania, og etter embetseksamen 1887 utførte han kandidattjeneste på Rikshospitalet og praktiserte som lege et halvt år i Sioux City, Iowa, USA. 1888–91 var han kommunelege i Lardal i Vestfold og 1891–94 reservelege ved det kommunale sykehus i Trondheim.
Da faren døde 1894, overtok Bjarne Lysholm som sjef i brenneri- og destillasjonsfirmaet Jørgen B. Lysholm, der han sammen med sine to brødre også var innehaver. Samtidig opphørte i praksis hans legegjerning. 1912 ble firmaet omdannet til aksjeselskap, og Lysholm forlot bedriften. Økonomisk uavhengig kunne han samme år tiltre som bestyrer ved Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) i Trondheim for å vie seg til sine mangeårige interesser innen zoologiske og særlig entomologiske emner.
Bjarne Lysholm var en av stifterne av Norsk entomologisk forening (1904) og satt i styret der i mange år. 1906–16 var han preses i DKNVS og fra 1916 æresmedlem i samme selskap. Han ble kreert til æresdoktor ved universitetet i Uppsala 1907 og utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1911.
??????????

Rachow & Iversen Murmesterforretning kjøper 1927 (deler videre?) Ladeveien 10, Gardemoensgate 1
Rachow (Mecklenburg Vorpommern). Var aktiv senere i gjenoppbygginga av Nord-Norge etter krigen.
--
Bratt, Lykke og Anton Jenssen sammen for kons i bystyret 1911-13
Johan Fredrik Bratt konsul for Danmark 1913, Lykke russland, Anton Tyskland

Per Grieg, Per Geelmuyden Grieg, født 22. januar 1897, fødested Bergen, død 11. januar 1962, dødssted Bergen. Arkitekt. Foreldre: Skipsmegler Halfdan Grieg (1864–1940) og Ragna Dorothea Geelmuyden (1868–1947). Gift 25.11.1922 med Inger Bratt (3.7.1899–1978), datter av kjøpmann, konsul Johan Fredrik Bratt (1864–1922) og Hanna Margrethe (“Molla”) Holst (f. 1872).


Søren Schjelderup var landmann og etter ham ble fabrikkeier Richard Knoff i 1853 eier av Ringve. Han var gift med med Schjelderups niese og gikk i gang med omfattende byggearbeider. Gården hadde i 1866 480 daa. dyrket mark og Knoffs husholdning besto i 1865 forvalter, to tjenestekarel, dagleier og tre tjenestepiker. Knoff kom i økonomiske vanskeligheter og Ringve ble i 1878 solgt til bergmester Anton Sophus Backe. Han fullførte ombyggingen av anlegget, men det var utvilsomthans myndige hustru Barbara Anker som var den drivende kraft, mens bergmesteren forvaltet sitt embede.