Eldre historie

Bakkaunet var det øvre bruket på gården Skyås. Eiendommen tilhørte i middeladeren Bakke kloster og fra ca. 1680 lagmann Peter Drejer. Gården ble drevet sammen med Rønningen til 1802 da kjøpmann Matz Jenssen, handelshuset Jenssen & Co.'s grunnlegger, kjøpte den. Fra 1847 var det Jenssens sønnedatters mann, bankbokholder Anton Getz som eide Bakkaunet.